»  Home » Beschikbaarheid  » Positieve olielijst
 
 
 
     
   

------------------------------------------

Bijlage:
Duurzaamheidseisen stellen aan de
aanschaf van biosmeermiddelen

------------------------------------------

 
Positieve olielijst
 
De positieve olielijst van de MIA-Vamil-regeling geeft een overzicht van biologisch afbreekbare, niet-toxische oliesoorten en vetten. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat overzichten kunnen verouderen en mogelijk niet volledig zijn. Deze in de lijst opgenomen olie- en vetsoorten voldoen aan de eisen zoals deze zijn gesteld in de Milieulijsten vanaf 2008 (MIA-regeling en Vamil-regeling). In vergelijking met de Milieulijst 2007 zijn voor de Milieulijsten 2008 en 2009 de eisen aangescherpt.

Voor bio-oliën gelden de eisen conform het Europese Ecolabel en voor vetten gelden de eisen conform het Duitse label Blauer-Engel. Enkele vetten uit de lijst voldoen tevens aan het Europees Ecolabel. Naast bio-oliën voor hydraulische systemen bevat deze voorbeeldlijst tevens oliën en vetten voor andere (smeer-) toepassingen. Zie ook: Stimuleringsbeleid

Als additieven om technische redenen noodzakelijk zijn, of er voor een specifieke toepassing geen geschikte biosmeermiddelen met milieukeur te verkrijgen zijn, is men aangewezen op het meest milieuvriendelijke alternatief.

 

 
 
Disclaimer