»  Home » Kennis en informatie » Kenniscentra
 
   
 
     
   
 
Kenniscentra (bio)smeermiddelen en smering
 
IVAM UvA BV: IVAM heeft in de werkvelden Chemisch Risico Management & LCA deskundigheid in huis om de milieuprestaties van smeermiddelen te beoordelen. De afdeling Chemische Risico's was coördinator van het EU FP6 LLINCWA-project. IVAM heeft de criteria ontwikkeld voor het Europese Ecolabel Smeermiddelen en onderhoudt contacten met marktpartijen die zich actief op dit gebied profileren.
Informatie: Ckees van Oijen; coijen@ivam.uva.nl, en Hildo Krop; hkrop@ivam.uva.nl
Klik hier voor de website van IVAM. (EN & NL)
 
TU Twente: Werktuigbouwkunde - afdeling “Surface technology and tribology”. De afdeling beschikt over zeer veel verschillende testopstellingen waar de werking en specifieke eigenschappen van (nieuwe) smeeroliën kunnen worden onderzocht. In veel gevallen gaat het hierbij om gestandaardiseerde tests om de functie-/kwaliteitseisen van het product te bepalen.
Informatie: Prof. Dr. ir. Dirk J. Schipper; d.j.schipper@ctw.utwente.nl
Klik hier voor de website van de TU Twente. (EN & NL)
 
TU Delft: Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen. Afdeling “Mechatronics” onderzoekt tribologische systemen (ontwerp, levensduur, energieconsumptie, warmteontwikkeling etc.). Ook wordt onderzoek gedaan naar de compatibiliteit van een olie met het afdichtingsysteem (bijv. met kunststof ringen) door middel van compatibiliteitstests.
Informatie: Dr ir. A. van Beek; A.vanBeek@tudelft.nl
Klik hier voor de website van de TU Delft. (EN&NL)
 
TU Eindhoven: Instituut voor Aandrijf- en Tribotechniek (IAT). IAT voert opdrachten uit voor de industrie, bijvoorbeeld onderzoeksopdrachten, trouble-shooting of het uitvoeren van metingen, met name op het gebied van smering, slijtage en wrijving en op het gebied van het werktuigkundig ontwerpen van aandrijvingen en componenten. Specifieke aandachtsgebieden zijn: mechanische (vooral tandwieltechnische) aandrijvingen, hydraulische aandrijvingen, geluids- en speciale meettechnieken, materiaalkundig onderzoek, slijtage en smering, afdichtingen en lagers.
Informatie: prof. dr. ir. M.J.W. Schouten; m.j.w.schouten@remove-this.tue.nl
Klik hier voor de website van de TU Eindhoven.
 
TNO – Industrie en Techniek: Afdeling Tribologie houdt zich bezig met wrijving, slijtage en smering. TNO Industrie en Techniek werkt nauw samen met industriële en universitaire partners. TNO analyseert het contact tussen materialen op nanometer- en op meterschaal, bootsen het na en doet metingen met speciale geavanceerde apparatuur.
Informatie: Dr. ir. Bert Huis in ’t Veld en Ir. J. (Julien) van Kuilenburg tel 040 265 07 93 (EN & NL)
 
RWS Kennispunt Milieuvriendelijke Smeermiddelen: Ook binnen RWS zijn een aantal contactpersonen die kunnen worden benaderd over ervaringen met, uitwisseling van en advies over milieuvriendelijke smeermiddelen. Eerste aanspreekpunt hiervoor is: Arjan Tromp, RWS Bouwdienst afdeling SWI, Griffioenlaan 2, Postbus 20000, 3502 LA Utrecht. Tel: 088-79-73-535; 06-50-41-96-00
Klik hier voor meer informatie. 
 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR)
De website speciaal gewijd aan biosmeermiddelen van de Duitse Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe die zich toelegt op de promotie van hernieuwbare grondstoffen. De Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe werkt in opdracht van het Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Europese technische commissie voor brandstoffen en smeermiddelen (CEN/TC 19/WG 33)
Voor meer informatie over de normalisatie werkgroep biosmeermiddelen kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble; energy@nen.nl of 015-2690 326. Voor informatie over normalisatie van bio-based producten in het algemeen kunt u contact opnemen met Marjan Wesselingh; energy@nen.nl of 015-2690 326

European Renewable Resources and Materials Association
http://www.errma.com/ 


 
 
Disclaimer