»  Home » Kennis en informatie » Literatuur
 
   
 
     
   
 
Literatuur
 
Appelman, W., J. C. van den Roovaart, J. Hulskotte, 2005. Schroefasvet binnenscheepvaart. Emissieschattingen Diffuse bronnen. RIZA/TNO.
Bartz, W.J., 2005. Ecotribology: Environmentally acceptable tribological practices. Tribology International 39 (2006) 728-733.
Samenvatting
Bergmans, F., 1999. Rapportage Draagvlakonderzoek Toepassing milieuvriendelijkere smeermiddelen Productschap Margarine, Vetten en Oliën, Postbus 3095, 2280 GB Rijswijk.
Boekel, P-D. 2010. Duurzaam smeren Schip & milieu varen er wel bij. Interflon.
Artikel  
Broekhuizen, P. van, 2003. Lubrication in Inland and Coastal Water activities; Growing acceptance for biolubricants, a benefit for the aquatic environment. LLINCWA project. A.A Balkema Publishers. Boek waarvan de belangrijkste punten zijn terug te vinden op:
www.ivam.uva.nl/llincwa/
Bijl, J. en P-D. Boekel, 2011. Aanbeveling milieuvriendelijke smeermiddelen, herziene verzie 2010. Interflon.
Brochure Verborgen Vervuiling / Recreatie- en Scheepsvaart 2004.
brochure
Cecutti, Chr. & D. Agius, 2008. Ecotoxicology and biodegradability in soil and aqueous media of lubricans used in forestry applications. Bioresource technology 99 (2008) 8492-8496. Samenvatting
Clean Shipping Project, 2007.
Clean Shipping Criteria, Guidance document for shipping customers, developed by the Clean Shipping Project, Göteborg, Sweden.
Convenant tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Koninklijke Schuttevaer, Kantoor Binnenvaart, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en de Vereniging van sleep- en duwbooteigenaren Rijn en IJssel. 2006.
Convenant
DG Milieubeheer, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. MIA\Vamil Jaarverslagen 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Klik hier voor meer informatie.
DGTL, 2006. Naar een beter toezicht op emissies naar water van de binnenvaart; Aanbevelingen om de aanpak van emissies naar water van de binnenvaart te verbeteren. Strategie milieutoezicht binnenvaart. Rapport
Dijk, K.A. van, et al. 2005. Binnenvaart; Emissies naar water en bijbehorende regelgeving. Achtergrond document bij binnenvaart in beeld RIZA werkdocuments 2005.106x. Rijkswaterstaat RIZA. Achtergronddocument
Dokos, L. (2007). European Biolubricant Market Segments are set for considerable growth – but where is the friction?, presentation. Oxford, 12 June 2007.
EC, 2000. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and the Council of 23 October 2000. Establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official Journal of the European Communities. Tekst van richtlijn 2000/60
EC, 2005. Commission Decision of 26 April 2005. Establishing ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to lubricants (notified under document number C(2005) 1372) (2005/360/EC) L 118/26 EN Official Journal of the European Union 5.5.2005. Tekst van besluit
EC (Enterprise and Industry), 2009, Measures to promote the market introduction of innovative bio-based products
EC (Environment)
Green Public Procurement and the European Ecolabel
EU
Ecolabel Reg 66/2010
EU REACH Regulation 1907/2006
Eibrink, L., 2009. Aanbevelingen stimulering gebruik milieuvriendelijke smeermiddelen. Concept 4-3-2009, LBOW werkgroep Scheepvaart. 
GESAMP, 2007, The Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure for Chemical Substances Carried by Ships
Hulskotte, J., K. van de Ven, J.C. van den Roovaart (2006). Emissies vanuit morsingen PAK door zeescheepvaart op NCP van de Noordzee. TNO en RWS: Emissieschattingen Diffuse bronnen. Factsheet
ICLEI, 2008a. Green Public Procurement and the European Ecolabel; Fact sheet Green Public Procurement (GPP) Training Toolkit - Module 1: Managing GPP Implementation. European Commission, Brussels. Factsheet
ICLEI, 2008b. Transport; Background Product Report. Green Public Procurement (GPP) Training Toolkit – Module 3: Purchasing recommendations. European Commission. Brussels. Background Product Report
IVAM, 2004 Background document: Development of criteria for the award of the European Ecolabel to lubricants. Amsterdam. Bijlage
Jan Stap Onderzoek & Communicatie, 2005. Emissies van bilgewater en schroefasvet. Strategie milieutoezicht binnenwater. Min V&W, Inspectie V&W.
Krop, H.B., 2002. Health and Environmental Hazards of Commonly used additives in lubricants, IVAM UvA BV. (Rapport verkrijgbaar via IVAM)
Krop, H. & D. Theodori, 2009. Recommendations on the revision of the EU Ecolabel Criteria for Lubricants. Preliminary report January 2009. European Ecolabel, 07.0307/2008/500629/SER/G21. IVAM UvA BV, SMK. Bijlage
Krop, H., C. van Oijen & F. van Broekhuizen, 2011. Biolubricants: Requirements of the EU-Marguerite. Paper for the OilDoc conference, February 2011. IVAM UvA BV, Amsterdam, the Netherlands;
www.ivam.uva.nl. Presentatie
Lazzeri, L. et al (2006). Biolubricants for the textile and tannery industries as an alternative to conventional mineral oils: An application experience in the Tuscany province, Ind. Crops Prod, 24, 280-291. http://www.sciencedirect.com/
LLINCWA, 2002. Het hoe en waarom van biosmeermiddelen. IVAM, Chemiewinkel Univ. van Amsterdam. Bijlage +: Engelse versie via IVAM (geactualiseerd).
Lookman, R., et al, 2004. Karakterisering van minerale olie. Vito - Rapport 2004/MPT/R/196 - oktober 2004.
Mann, S. (2007). Ranking without valuing in the face of major uncertainty – The case of the promotion of biodegradable lubricants, J Environ Man 85, 198-203. http://www.sciencedirect.com
Nehls, E. & D. Moore. Are You Eco-ready? In Lubes ’n Greases magazine. Nov. 2007. Issue. 6.
Oijen, C.H.J. van. 2007. Biologisch afbreekbare smeermiddelen in de binnenvaart. IVAM UvA BV.
Oijen, C. van, & D. Theodori, 2007. Kenniscentrum Milieuvriendelijke Smeermiddelen voor Rijkswaterstaat (KMS). IVAM UvA BV.
Oijen, C.H.J. van & H. Krop, 2008. Onderhoud en ondersteuning van het RWS Kenniscentrum Milieuvriendelijke Smeermiddelen; Eindrapportage Fase 3, september-december 2008 IVAM UvA BV. Bijlage
Oijen, C.H.J van, & H. Krop, 2009. Onderzoek naar biologisch afbreekbare smeermiddelen en hydraulische oliën; voor de ontwikkeling van Duurzaam Inkopen criteria voor vervoersgerelateerde, en grond, weg en waterbouw productgroepen. IVAM UvA BV.
Oonk et al, 2005. Bilgewater binnenscheepvaart. Emissieschattingen Diffuse bronnen. RIZA/TNO. Rapport
OSPAR, 2008, OSPAR
Guidelines for Completing the Harmonised Offshore Chemical Notification Format (HOCNF)
Patel, M., 1999. Closing carbon cycles. [S.I.] : [s.n.], 1999 – Proefschrift Universiteit Utrecht.
RAW-
Catalogus Bepalingen – Duurzaam Inkopen versie 1.0 Publicatiedatum: 29 oktober 2010
Redondo, J.M. & A.K. Platonov. 2009. Self-similar distribution of oil spills in European coastal waters. Environ. Res. Lett. 4 (2009) 014008 (10pp). Artikel
Roïz J., M. Deleu, M. Paquot (2007). The promotion of environmentally friendly lubricants; The EEL: Scope and Limitations, Poster International conference Renewable and Biorefineries, Ghent-Belgium, 4-6 June 2007.
Roïz J. & P. Cogels, 2007. Deliverable 1.1-Labels and eco-labels. in: Improvement of Biolubricant Manufacturing and Development thanks to the Obtaining of EcoLABels in a wide Range of Industrial Sectors Instrument: Collective Research
Rapport
RWS-WD, 2009. Schroefasvet binnenscheepvaart. Versie oktober 2009. Emissieschattingen Diffuse bronnen, Emissieregistratie; RWS-WD ism Deltares en TNO. Rapport
SAB, 2007. Trends en Cijfers. Jaarverslag 2006, 2007, 2008. SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart. Jaarverslagen 2007, 2008 en bijlage bij jaarverslag 2008
Sauer Danfoss, 2003. hydraulic Fluids and Lubricants technical information Biodegradable hydraulic fluids. According to VDMA 24 568 and ISO/CD 15 380. DMKH.PN.980.A2.02 520L0463 Rev.G-11/2003. Bijlage +: www.alpha-hydraulics.ru/pdf/520l0463.pdf
SenterNovem. 2009a. Criteria voor Duurzaam Inkopen van Vaartuigen. Versie 1.0. 2 april 2009.  De meest recente versie is te downloaden vanaf: www.senternovem.nl/duurzaaminkopen/ via de rubriek Criteria.
SenterNovem. 2009b. Criteria voor Duurzaam Inkopen van Gemalen. Versie 1.0. 9 april 2009De meest recente versie is te downloaden vanaf: www.senternovem.nl/duurzaaminkopen/ via de rubriek Criteria.
Terwoert, J. , 2002. Evaluatie Classificatiesysteem Ontkistingsmiddelen. IVAM UvA BV.
Rapport
Theissen, H., 2010. “The German Market Introduction Program for Biobased Lubricants”, Tribology Online, Vol. 5, No. 5, (2010) pp.225-229. Artikel  
Theissen
, H, K Jakob, K-M Jakob (2006). Bio-based Oils in hydraulics – Experiences from five years of Market Introduction in Germany. Artikel
Theodori, D. & B. Krutwagen, 2007. Hydraulische oliën milieukundig vergeleken. IVAM UvA BV. Bijlage
United States Environmental Protection Agency 2011, Office of Wastewater Management Washington, Environmentally Acceptable Lubricants. Article
Vermeer, Lilian, 2010. Hebben bio-smeermiddelen de toekomst? In: AT Aandrijftechniek, December 2010. www.AT-aandrijftechniek.nl Artikel
VROM, 2003. Milieueffecten van machines, werktuigen en gereedschappen. Een aanbeveling voor beleid en beleidsuitvoering 2004-2010. VROM, april 2003.
Aanbeveling
 
 
 
Disclaimer