»  Home » Praktijkervaringen » Hoogheemraadschap van Rijnland
 
 
 
     
   
 
Milieuvriendelijk smeren bij het Hoogheemraadschap van Rijnland
 
Mede in het kader van de LLINCWA-samenwerking zijn bij het Hoogheemraadschap Rijnland enkele pilot-projecten georganiseerd. 

Cees Ouwehand sprak tijdens een workshop over de totstandkoming van het Kenniscentrum Milieuvriendelijke Smeermiddelen in november 2008 en gaf in zijn  presentatie een groot aantal voorbeelden uit de praktijk waarmee hij duidelijk maakt welke mogelijkheden en moeilijkheden er zijn bij de invoer van milieuvriendelijke smeermiddelen.

Eli de Rooij sprak tijdens de workshop over de totstandkoming van het Kenniscentrum Milieuvriendelijke Smeermiddelen in november 2008 over de doelen voor de toekomst: “de bekendheid en gebruik te stimuleren en de intranetsite KMS ook buiten RWS toegankelijk te maken”. Dit laatste is gerealiseerd door middel van de website biosmeermiddelen.nl in april 2010.


 
 
Disclaimer