»  Home » Praktijkervaringen » RWS District Oost Nederland
 
 
 
     
   
 
Biosmeermiddelen in sluizen, bruggen en gemalen van RWS District Oost Nederland
 
Bij Rijkswaterstaat (RWS) en waterschappen worden op een aantal waterbouwkundige objecten en installaties al milieuvriendelijke smeermiddelen met succes toegepast. Een voorbeeld kan worden gegeven voor de toepassing op objecten in District Oost Nederland die worden beheerd door RWS in Deventer.

De onderstaande smeerplannen geven (na doorklikken) informatie over onder andere de positie, aantallen en benaming van de te smeren onderdelen, de smeermethode, het voorgeschreven smeermiddel, en de frequentie van smeren, verversen, controleren, bemonsteren, e.d.

Smeerplannen:

Keersluis Meppelerdiep

Nieuwe Aflaat Eefde

Sluistorens en gemaal Delden

Sluizencomplex Eefde

Sluis Hengelo

Spoolderbrug Zwolle

Spooldersluis Zwolle

Gemaal Zedemuden Zwartsluis

Productverpakkingen
 
 
Disclaimer