»  Home » Praktijkervaringen » RWS Districten Zeeland, Brabant en Utrecht
 
 
 
     
   
 
Smeerervaring in RWS Districten Zeeland, Brabant en Utrecht
 
Al in 1996 is binnen RWS een werkgroep Milieuvriendelijke smeermiddelen opgericht, die als taak had een standpunt voor te bereiden m.b.t. de (technische) haalbaarheid van het toepassen van smeermiddelen die minder belastend zijn voor het milieu dan de conventionele middelen. Om praktijkervaring op te doen zijn als proef milieuvriendelijker hydraulische oliën toegepast op sluizen in Zeeland, Noord-Brabant en Utrecht. Deze zijn in 2001 door RWS directie Utrecht vastgelegd in de rapportage WED-ervaringen met milieuvriendelijker hydraulische oliën.

Het rapport geeft een overzicht van de ervaringen van destijds en concludeert dat in de betreffende toepassingen het gebruik van een synthetische ester de voorkeur genoot boven (pure) plantaardige olie of polyglycolen. Daarbij werden enkele kanttekeningen geformuleerd:
  • Onder het begrip synthetische esters valt een scala van producten met sterk uiteenlopende kwaliteit en prijs. Vele zijn op basis van plantaardige grondstoffen.
  • Het vochtgehalte is een belangrijk aandachtspunt, omdat een te hoog vochtgehalte consequenties kan hebben voor de hydraulische installatie.
Het werd wenselijk geacht dat binnen Rijkswaterstaat kennis en inzicht m.b.t. de ontwikkelingen en van de consequenties van toepassing van milieuvriendelijker oliën beschikbaar zouden worden gemaakt door middel van een centraal aanspreekpunt voor het verzamelen van informatie en het geven van advies op dit gebied.

Bij het lezen van deze informatie moet in gedachten worden gehouden dat een deel van de informatie gedateerd is en er inmiddels nieuwe biosmeermiddelen (o.a. met het Europees Ecolabel en diverse nationale milieukeurmerken) op de markt zijn, die aan scherpere (milieu- en technische) eisen voldoen.

RWS loopt in de praktijk bij toepassingen soms tegen beperkingen van de eigen opgestelde contracteisen aan. In de praktijk is het niet eenvoudig om voor alle toepassingen een geschikt biosmeermiddel (bijvoorbeeld Europees Ecolabel olie of Blauwe Engel vet) te vinden dat voldoet aan de technische specificaties bij de lokale praktijkomstandigheden. RWS is voorstander van pilotprojecten om toepasbaarheid in de praktijk te toetsen en te beoordelen op de mogelijke (energie- en) milieuwinst. Zie ook Richtlijnen voor het gebruik van olie, vet en betonontkistingsmiddel

Meer informatie over de ervaringen met de overschakeling en de toepassing van milieuvriendelijke smeermiddelen is op te vragen via het RWS Kennispunt Milieuvriendelijke Smeermiddelen. Contact: Arjan Tromp, RWS Bouwdienst afdeling SWI, Griffioenlaan 2, Postbus 20000, 3502 LA Utrecht. Tel: 088-79-73-535; 06-50-41-96-00;  arjan.tromp@rws.nl.

 
 
Disclaimer