»  Home » Technische eisen » Technische voordelen
 
 
 
     
   
 
Technische voordelen
 
Uit eerdere (Europese) pilots en demonstratieprojecten zijn positieve ervaringen met de toepassing van biosmeermiddelen in de praktijk gerapporteerd. In een aantal toepassingen zijn biosmeermiddelen in technisch opzicht net zo goed en soms zelfs beter dan smeermiddelen op basis van minerale oliën. 
 • Goede smeereigenschappen
  Betere smering leidt tot minder slijtage door wrijving. Gecombineerd met een betere warmteoverdracht ten opzichte van smeermiddelen op basis van minerale olie, kunnen biosmeermiddelen als voordeel met zich meebrengen dat machines langer meegaan. 
 • Hoge viscositeitindex
  Het voordeel hiervan is dat voor een bepaalde toepassing van biosmeermiddelen uit lagere viscositeitklassen kan worden gekozen dan bij minerale smeermiddelen. 
 • Goede adhesie op metaaloppervlakken. 
  Dit zorgt voor een beschermend laagje tegen slijtage en minder olieverlies in vergelijking met producten op basis van minerale olie. 
 • Hoog vlampunt
  Biosmeermiddelen hebben tot wel 5 keer minder verdampingsverliezen door een hoger vlampunt.
Hierbij moet worden aangetekend dat het aantal toepassingen en typen smeermiddelen toeneemt en de omstandigheden en specificaties per situatie verschillen. Om problemen te voorkomen en de introductie en toepassing van biosmeermiddelen in bestaande of nieuwe installaties, voertuigen of apparatuur tot een succes te maken, zijn een aantal tips en aandachtspunten opgesteld.

 
 
Disclaimer