»  Home » Wat zijn biosmeermiddelen? » Voorbeelden olievervuiling
 
 
 
     
   

------------------------------------------

Bijlage:
 
Milieuvriendelijkheid van 
smeermiddelen meten

------------------------------------------

 
Voorbeelden olievervuiling
 
Verliezen van olie of smeermiddelen naar bodem en water veroorzaken problemen door de giftigheid van bestanddelen en ophoping van stoffen in de voedselketen. Om de schade door vervuiling zoveel mogelijk te beperken moet bij ongelukken de gelekte olie (of andere chemicaliën) zo snel en goed mogelijk worden opgeruimd (zie onderstaande links naar oliebestrijding in Nederland).
 
Behalve door ongelukken komen olie en smeermiddelen ook in het milieu terecht doordat deze als verliessmering worden toegepast. Dan is het zaak de verliezen zoveel mogelijk te beperken, op te vangen en te kiezen voor biosmeermiddelen of zo milieuvriendelijk mogelijke alternatieven. Zie ook: Waarom biosmeermiddelen.
 
Olie- en chemicaliënbestrijding
Grote olierampen zijn Nederland altijd bespaard gebleven. Maar het komt regelmatig voor dat schepen olie of chemische stoffen verliezen, door een ongeluk op zee, of een foutje tijdens werkzaamheden in de haven. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het voorkomen van olierampen, en het opruimen van gelekte olie en chemicaliën. Klik hier voor meer informatie over de activiteiten van Rijkswaterstaat.
 
WOCB-wijzer
De WOCB-wijzer van de RWS Werkgroep olie- en chemicaliënbestijding is een document bedoeld voor waterbeheerders. De wijzer biedt informatie op maat die gebruikt kan worden bij het bestrijden van de verontreinigingen van het oppervlaktewater. Via de webpagina kunt u gemakkelijk door de WOCB-wijzer heen navigeren.
 
EU verbetert oliebestrijding Noordzee
De Europese Unie heeft sinds 2008 twee Nederlandse schepen gecontracteerd die de Nederlandse en Belgische overheid kunnen helpen bij een eventuele olieramp op de Noordzee. Klik hier voor meer informatie.
 
HEBO neemt oliebestrijding over in R'dam
HEBO Maritiemservice voert sinds 1 januari 2010 de oliebestrijding in de Rotterdamse haven uit in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam. De overname kwam tot stand na een Europese aanbesteding en past in het beleid van het Havenbedrijf om zich te richten op de kernactiviteiten. Klik hier en hier voor meer informatie.
 
Het Klokhuis - oliebestrijding
Hoe ruim je olie op die in het water terechtkomt? Dat zoekt Bart uit op de plek waar de meeste olie van ons land te vinden is: de Rotterdamse haven. Hij gaat kijken hoe zeeschepen tanken, hoe olie wordt opgeslagen in enorm 'koektrommels' en hoe gemorste olie wordt opgeruimd. Klik hier voor het Klokhuis-item op YouTube.
 
 
 
Disclaimer